Cenrādis

N.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PNV
PVN
1. Telpu noma
1.1. Lielā zāle 1 stunda 31.70 € piemēro
1.2. Mazā zāle (Konferenču/pasākumu/semināru zāle) 1 stunda 13.40 € piemēro
1.3. Kamerzāle (Amatierteātra zāle) 1 stunda 6.84 € piemēro
1.4. Disko zāle 1 stunda 3.91 € piemēro
1.5 Telpas izbraukuma tirdzniecībai 1 stunda 2.43 € piemēro
1.6 Uzņēmējdarbības atbalsta centrs 1 stunda 6,90 € piemēro
2. Inventāra noma
2.1. Tautas tērpa vai maskas kostīma komplekts 1 diennakts 7.11 € piemēro
2.2. Atsevišķas tautas tērpa vai maskas kostīma daļas 1 diennakts 5.69 € piemēro
2.3. Citi rekvizīti 1 diennakts 4.27 € piemēro
3. Sadarbības partnera kases aparāta darbības nodrošināšana 1 mēnesis 29.41 € piemēro
  Alūksnes Kultūras centra telpu piedāvājums: Lejupielādēt