sidraba_pavediens

Alūksnes pilsētas Tautas nama

senioru deju kopa „Sidraba pavediens”

Senioru dejas Latvijā ir jauna kustība, kas nākusi no Eiropas. Deju kopas repertuārs sastāv gan no dažādu tautu (franču, horvātu) dejām, gan kopas vadītājas Nellijas Slišānes veidotām dejām. Kultūras centra paspārnē seniores aktīvi darbojas jau desmitogadu un šajā laikā ieguvušas draugu kolektīvus gan rajonā, gan republikā. Kolektīva dejotājas, kuru deju solim ir „otrais pavasaris”, vieno kopā sanākšana un aktīva brīvā laika pavadīšana.

Kolektīva vadītāja Nellija Slišāne.